Sino sino ang mga dating pangulo ng pilipinas

ktubre 19, nagprotesta ang mga pambansang minorya – Igorot, Aeta, Lumad, Moro, at iba pa – sa US Embassy, kasama ang mga sumusuporta sa kanilang organisasyong kasapi ng Bagong Alyansang Makabayan o Bayan.Bago nito, ilang araw na sila sa Kamaynilaan, sa Unibersidad ng Pilipinas-Diliman sa partikular, para iprotesta ang patuloy na militarisasyon at operasyon ng mga minahan at plantasyon sa mga lupaing ninuno.Kung papatulan ang usapin, marahil, sa takbo ng opinyong publiko ngayon, si Cory nga ang paparangalan ng ganito.Pero nasa tagumpay ng pagtinging ito ang pagkabigo nito.Presidential candidates Vice President Jejomar Binay, Sen.Miriam Defensor-Santiago, Davao Mayor Rodrigo Duterte, Sen.Rodrigo Duterte para sa “independyenteng patakarang panlabas.” Tinuligsa ng mga pambansang minorya ang papel ng US kaugnay ng kanilang mga isyu: mga kompanyang Amerikano sa pagmimina at plantasyon, pagsasanay ng militar ng US sa mga sundalong Pilipino, paglahok ng mga sundalong Amerikano sa mga operasyong militar, at pagtutulak ng gobyerno ng US ng mga patakarang neoliberal kaugnay ng pagmimina at plantasyon.Nasa China si Duterte habang nagaganap ang protesta.

Ang lahat po ng mga tanong at paksa sa presidential debate na ito, dumaan sa COMELEC. Tatanungin ang unang kandidato at may 90 seconds para sumagot. Yung PPPP, iisa pa lang o dadalawa pa lang, eh kailangang-kailangan ho natin yung PPPP na yun, para magkaroon ho tayo ng pagbabago sa ating mga infrastructure needs. Pagkatapos ho nung lumindol at mangyari yung lahat sa Leyte, nawala na sya. Hindi ko binitiwan, hindi ko kinalimutan, at hindi ko phinoto-op o pinulitika ang ating mga kababayan. Mas mainit sa Round Two dahil ang susunod nating tatalakayin, mga kapuso, ay ang kahirapan at ang pagpapabuti sa buhay ng mga Pilipino.(Ito ang dahilan kung bakit inilinaw ko sa parangal ko sa kanya na pinupuri ko siya bilang lumaban sa diktadurang Marcos, nagbigay ng ilang konsesyon sa Kaliwa habang pangulo, at bilang lumabang muli sa mga rehimeng Estrada at Arroyo pagkatapos.) Dahil sa pagputok ng pandaigdigang krisis pampinansya at pang-ekonomiya noong huling bahagi ng 2008, marami ang nagbalik-aral sa opensibang neoliberal na inilunsad ng mga imperyalista at mga galamay nito noong dekada 1970 sa buong mundo.Sa Pilipinas, bagamat ipinatupad din ni Ferdinand Marcos ang mga patakarang neoliberal sa ekonomiya, maraming mayor na ambag dito si Cory – nang may tabing na siya ay “kaliwa-ng-gitna,” “liberal-demokratiko,” o “maka-mamamayan” gayung hindi naman. Araullo ang mga patakaran ni Cory na nagpanatili sa kontrol ng mga naghaharing uri at imperyalista sa bansa: ang Comprehensive Agrarian Reform Program, mga patakarang dikta ng IMF-World Bank sa ekonomiya, at ang pagkilala ng gobyerno sa mga utang panlabas ng bansa sa ilalim ni Marcos gayung pwede namang hindi kilalanin.Ako po’y nagtataka, dahil minsan ko lang ho nakilala sa buong buhay ko itong itinutukoy na singer, ay kinalabasan lahat raw ho ng concert pinanood ko, parang nagkakaigihan kami.”Nagtaka umano si Aquino kung papaano “pinahaba (ni Abad) ang istorya na walang laman”. Kinalaunan, aniya, natuklasan din niya kung papaano hinokus-pokus ni Abad ang tsismis na walang katotohanan para pag-usapan ng tao: Di umano’y, at wala po akong kinalaman doon, nagpapadala ng bulaklak ang mga …

Leave a Reply